Elektroniczne zarządzanie stanem napełnienia

FlowControl_Grafik_rdax_170x245.jpg

Zbiornik przedni FT jest w 100% zintegrowany z opryskiwaczem zawieszanym, gdzie współpraca między obydwoma komponentami odbywa się w poprzez terminal ISOBUS za pośrednictwem elektronicznego systemu zarządzania obiegiem cieczy FlowControl+. Techniczną bazą FlowControl+ są elektroniczne mierniki stanu napełnienia w obu zbiornikach oraz dwa wysokowydajne inżektory. Wydajność przepływu w obu kierunkach do 200 l/min. Ciecz robocza jest zawsze idealnie homogeniczna.

Terminal ISOBUS steruje automatycznie przepływem cieczy i optymalizuje rozkład masy. Wyeliminowane jest zbyt wczesne odciążenie przedniej osi ciągnika. Zależnie od stanu napełnienia, ze zbiornika przedniego dosyłana jest konieczna ilość cieczy i przed opróżnieniem zbiornika przedniego opryskiwacz zawieszany nigdy nie jest pusty. Ciecz robocza zawsze ma takie samo stężenie.

Sterowanie może odbywać się również w trybie ręcznym. Zbiornik przedni można wtedy wykorzystać do transportu czystej wody. W praktyce pompa FlowControl+ może dodatkowo obsługiwać napełnianie, w związku z czym maksymalna wydajność zasysania może wynosić nawet do 400 l/min.