Elektryczne włączanie rozpylaczy krawędziowych

UX_2015_15.jpg

Do chroniącej środowisko aplikacji na granicach pola

  1. Włączanie rozpylaczy dodatkowych
    W celu rozszerzenia regularnej szerokości roboczej można włączyć rozpylacze asymetryczne. Ważne jest to wtedy, gdy ścieżki technologiczne nie są rozstawione wystarczająco dokładnie.
  2. Włączanie rozpylaczy końcowych
    Gdy ze względu na obowiązujące przepisy należy pozostawić bez oprysku powierzchnię jednego metra od krawędzi pola, przydatna staje się funkcja włączania rozpylaczy końcowych.
  3. Włączanie rozpylaczy granicznych
    Dla dokładnego rozgraniczenia oprysku między dwoma wrażliwymi uprawami, wykorzystuje się rozpylacze do oprysku granicznego.