Elektrycznie zdalnie sterowana armatura sekcyjna NG

UF_0042_rdax_170x121.jpg

Stałociśnieniowa armatura sekcyjna NG dla skrzynki rozdzielczej AmaSet+ położona centralne na środku belki polowej. Najnowocześniejsze zawory silnikowe pozwalają na szybkie, eliminujące kroplenie, włączanie rozpylaczy. Ustawienie armatury wyrównania ciśnienia odpowiednio do wielkości rozpylaczy jest przy pomocy tarczy wyboru szybkie i proste.