FlowCheck – kontrola otworów wylotowych

FlowCheck-Sensor_d1_170823_rdax_170x96.jpg

Amazone oferuje system FlowCheck, który permanentnie kontroluje otwory robocze pod kątem ich zapchania i pracy bez obciążenia. Podczas gdy FlowCheck zapewnia równomierną ilość rozsiewu po obu stronach lub informuje kierowcę w przypadku odchyleń, całkowita ilość rozsiewu rozsiewacza jest monitorowana i regulowana przez system ważenia. Poza tym system wagi informuje o rzeczywistym stanie napełnienia zbiornika.


  1. ZA-TS – hydrauliczny napęd tarcz rozsiewających z opcją FlowCheck
  2. Sensory FlowCheck w systemie hydraulicznym