Główne argumenty za ArgusTwin

ZA-TS_Argus_d1_160829_rdax_170x190.jpg

 • System jest od razu gotowy do pracy
 • Pozycjonowanie nad systemem tarcz rozsiewających
  znajduje się w chronionej pozycji między obiegowymi rurowymi pałąkami ochronnymi i zbiornikiem podstawowym
  - Wskutek tego brak jest powierzchni, na których odkładają się wilgoć, zabrudzenia lub nawóz
 • Ciągłe monitorowanie online obydwu stref rozsiewu
 • Zawsze optymalny rozdział poprzeczny, również w przypadku zmiennej jakości nawozu
  - Podstawa optymalnego prowadzenia upraw
  - Większa wydajność nawozu
 • System jest aktywny także przy rozsiewie granicznym oraz przy przełączaniu sekcji szerokości
 • Automatyczne wyrównanie obrazu rozsiewu na pochyłościach z wykorzystaniem korekty pozycji systemu dozowania
 • Stały montaż na rozsiewaczu, bez ruchomych części – kompletnie nieścieralny i niewymagający konserwacji