GreenDrill – nabudowany siewnik do siewu drobnych nasion i poplonów

Catros_plus_GreenDrill_002_d1_120920_kl_Ausschnitt_rdax_170x121.jpg

Wysiew poplonu oraz uprawa gleby w jednym przejeździe roboczym

AMAZONE oferuje siewnik nabudowany GreenDrill, aby można było wysiewać poplon bezpośrednio lub razem z uprawą gleby. Można go łączyć zarówno z kompaktową broną talerzową Catros, CatrosXL oraz Certos, jak również z kultywatorem mulczującym Cenius, kultywatorem wirnikowym KG lub broną wirnikową typu KE. Rozprowadzanie nasion odbywa się za pomocą talerzy odbojowych.

Zbiornik ziarna GreenDrill ma pojemność 200 l lub 500 l i jest łatwo dostępny za pomocą schodków. W obszarze dozowania poniżej zbiornika na nasiona znajduje się wałek wysiewający, który w zależności od właściwości materiału siewnego oraz ilości wysiewu jest wyposażony w zwykłe lub drobne kółka. Wałek wysiewający jest napędzany elektrycznie, a dmuchawa elektrycznie lub hydraulicznie.


Argumenty