GreenDrill – nabudowany siewnik do siewu nasion drobnych i poplonów

Catros_plus_GreenDrill_002_d1_120920_kl_Ausschnitt_rdax_170x121.jpg

Siew poplonów i uprawa za jednym przejściem roboczym

Aby móc za jednym przejazdem bezpośrednio wysiewać poplony wraz z uprawą gleby, AMAZONE oferuje siewnik nabudowany GreenDrill. Daje się on połączyć zarówno z kompaktowymi bronami talerzowymi Catros, CatrosXL i Certos, ale także z kultywatorem mulczującym Cenius, kultywatorem wirnikowym KG lub broną wirnikową KE. Rozdział materiału siewnego odbywa się za pomocą talerza odbojowego.

Zbiornik siewnika GreenDrill posiada 200 l lub 500 l pojemności i jest łatwo dostępny dzięki stopniom. Elementem dozującym jest wałek wysiewający, znajdujący się wewnątrz zbiornika. W zależności od właściwości materiału siewnego i normy wysiewu stosuje się normalne lub drobne kółka wysiewające. Napęd wałka wysiewającego jest elektryczny a dmuchawa jest napędzana hydraulicznie lub elektrycznie.


Argumenty