HeightSelect – zawsze optymalny odstęp od powierzchni docelowej

CCI_UX_01_HeightSelect_Snapshot_d2_171002_rdax_170x130.jpg

Za pomocą systemu HeightSelect (tylko w połączeniu z AmaSelect i ContourControl) automatycznie dopasowywany jest również odstęp między belką polową a docelową uprawą w zależności od rozstawu i typu rozpylaczy. Przy włączonym rozpylaczu, system automatycznej regulacji belki polowej ustala odpowiedni odstęp od powierzchni docelowej. Taka automatyka poprawia efektywność działania środków ochrony roślin i uwalnia człowieka od sporej części prac.