Inteligentne mieszadło

ZA-V_Ruehrwerk_001_d1_141202_29proz_rdax_170x133.jpg

Nowe, mechaniczne, gwiazdowe mieszadło ZA-V jest umieszczone bezpośrednio nad leżącym niżej otworem wylotowym zapewnia stały przepływ nawozu przy wszystkich dawkach rozsiewu. Przy obrotach 45 1/min doskonale chroni nawóz. Przy obustronnie zamkniętych tarczach redukowana jest prędkość mieszadła tak, aby niepotrzebnie nie uszkodzić nawozu.