Jak działa system Xpress

EDX-XPress-Illu_100727_internet_2_170_rdax_155x300.jpg

Zamiast konwencjonalnego systemu podciśnieniowego, w EDX zastosowano system rozdzielania i odkładania Xpress. Rozdzielanie i układanie ziaren odbywa się oddzielnie: 
W systemie nadciśnieniowym materiał siewny jest aktywnie transportowany przez układ rozdzielania i węże wysiewające aż do precyzyjnego umieszczenia go w redlinie. W ten sposób możliwa do prędkość robocza do 15 km/h.

Do trzech kultur: kukurydzy, słonecznika i rzepaku, Amazone oferuje dwa bębny rozdzielające, aby móc reagować na różne cechy (kształt, średnica itp.) nasion i precyzyjnie je rozdzielać.

W zależności od maszyny i szerokości rzędów, ziarna są oddzielane pneumatycznie w 12 do 20 rzędach jednocześnie przez centralne bębny rozdzielające. Przy otworach tych bębnów znajdują się centralnie i synchronicznie regulowane zespoły zgarniaczy do oddzielania ziarna.

Po oddzieleniu nasiona są „wystrzeliwane” przez węże do przestrzennie oddzielonej strefy odkładania, tzw. systemu wychwytywania Xpress z czubkiem redlicy i rolką wychwytującą. Czubek redlicy wyznacza bruzdę o prostokątnym przekroju wzdłuż toru dwóch umocowanych z przodu tarcz tnących. Tocząca się następnie rolka wychwytująca zamyka bruzdę u dołu i na ścianach bocznych, dzięki czemu ziarna nie toczą się nawet w niekorzystnych warunkach glebowych, lecz są niezawodnie wychwytywane i dociskane. Zapewnia to optymalną jakość odkładania. Ponieważ rolka wychwytująca jest umieszczona bezpośrednio za czubkiem redlicy, jakość odkładania pozostaje niezmienna nawet przy zwiększonej prędkości roboczej. Kolejną zaletą w porównaniu z tradycyjnymi siewnikami punktowymi jest to, że dokładność umieszczania nasion w systemie wychwytywania Xpress nie zależy już od stanu zużycia redlic wysiewających.