Jedno- i wielostopniowe korpusy rozpylaczy

Einfach- und Mehrfach-Düsenkörper (1)

Ułożone w profilach belki polowej korpusy rozpylaczy ze zintegrowanymi membranowymi zaworami zwrotnymi doskonale eliminują kroplenie z rozpylaczy. Samoczynnie ustawiające się nakrętki, gwarantują szybką i łatwą wymianę rozpylaczy. Korpusy 3 lub 4 rozpylaczowe są korzystne przy częstej zmianie rozpylaczy wynikającej z różnorakiego zastosowania i zróżnicowanych uprawach. Rury ochronne rozpylaczy na zewnętrznych segmentach belki lub – na życzenie – całej belki polowej, osłaniają długie rozpylacze inżektorowe i wielostopniowe korpusy rozpylaczy.

Rozpylacze inżektorowe (ID, TTI) mają relatywnie duże spektrum kropli i właśnie dlatego mogą być stosowane bardzo uniwersalnie. Możliwy jest zakres ciśnienia od 2 do 8 bar.

Gdy najważniejszym czynnikiem aplikacji jest jakość pokrycia, zaleca się stosowanie standardowych lub drobnokroplistych rozpylaczy antyznoszeniowych, jak XR lub AD. Ze względu na skłonność do znoszenia przy ciśnieniu powyżej 3 bar, należy tu postępować wyjątkowo ostrożnie.

Dobrym kompromisem są nowoczesne kompaktowe rozpylacze antyznoszeniowe ID-K albo Airmix: Mają niewielkie skłonności znoszeniowe i spektrum niezbyt dużych kropli pozwalające na pracę z ciśnieniem 2 do 4 bar.

Gdy chodzi o szczególną jakość pokrycia, interesującą alternatywą są rozpylacze o podwójnym, płaskim strumieniu: rozpylacze AVI Twin z agrotop mają podwójny, płaski strumień o niezbyt drobnych kroplach.

Podzielona na dwa strumienie ciecz osadzana jest na przedniej i tylnej stronie roślin, stanowiąc tym samym ciekawą alternatywę w wielu zabiegach.

Przy prędkościach > 10 km/h interesującym trendem praktyki jest rozpylacz TD-HiSpeed z asymetrycznym kątem oprysku.


Einfach- und Mehrfach-Düsenkörper (2) UX_0128
Przykłady: 1. Lechler IDN 120-025 / 2. TeeJet XRC 110-025 / 3. Rozpylacz płaskostrumieniowy AirMix 110-04
Einfach- und Mehrfach-Düsenkörper (3)
Przy zakupie opryskiwacza AMAZONE w serii specjalny klucz do wymiany rozpylaczy.