Jednostka oświetleniowa

Według StVZO jednostki oświetleniowe ze znakami ostrzegawczymi są wymagane na osprzęcie, jeśli przykryte jest wyposażenie oświetleniowe przepisane w pojeździe holującym.