Kalibracja online

ZA-TS_Sternruehrwerk_d2_150122(1)_rdax_170x120.jpg

Sygnał ważenia służy do kalibracji online i umożliwia tym samym automatyczną regulację żądanych ilości rozsiewu za pomocą zasuw dozujących.


Zalety kalibracji online: