Klinowy wał pierścieniowy: Celowe zagęszczanie ...

Keilringwalze_Pflanzenaufgang_rdax_170x190.jpg

... dla uzyskania lepszych wschodów.

Najważniejszym zadaniem wału jest zagęszczanie gleby. Wały pierścieniowe za pomocą gumowych pierścieni zagęszczają pasma gleby, w których osadzane są nasiona. Podążający za nimi zagarniacz przykrywa nasiona luźną glebą ze stref nieugniecionych.

Przy pasmowym zagęszczeniu gleby rośliny zawsze znajdą ją w takim stanie, który wynika z aktualnych warunków pogodowych i tym samym stwarza przesłanki do szybkich, równych wschodów. Klinowy wał pierścieniowy stanowi zabezpieczenie terminowej uprawy.

Pierścień pozostawia jednolicie zagęszczone pasma i nie zagęszczone stożki gleby. W porównaniu do wałów o innych profilach jest to decydująca zaleta, która wpływa przede wszystkim na płynność pracy redlic.


  1. Luźna gleba
  2. Pasmowe zagęszczanie