Kopiowanie głębokości

Tiefenverstellung_RoTeCpro_d1_170130

Jedną z niezrównanych zalet jednotarczowej redlicy RoTeC pro jest rozdzielnie w niej kopiowania głębokości od zagęszczenia. W ten sposób redlica jest podnoszona przy przejeżdżaniu przez kamień tylko raz. Ponadto siłę nacisku redlic i rolek można ustawiać niezależnie od siebie. Tarcza ograniczająca głębokość Control 10 z powierzchnią styku 10 mm lub tarcza ograniczająca głębokość Control 25 z powierzchnią styku 25 mm bezpośrednio na redlicy zapewniają równomierne i precyzyjnie kontrolowane prowadzenie redlic jednotarczowych RoTeC pro. Podstawowe ustawienie głębokości siewu wykonuje się bez użycia narzędzi i w 4 pozycjach bezpośrednio na redlicy.

1. Rolka ograniczająca głębokość Control 25
2. Czubek redlicy ​
​​​​​​3. Tarcza wysiewająca