Kopiowanie głębokości z redlicą TwinTeC

Cataya-3000-Super_Fendt_d0_kw_1363_d1_161109

Aby zachowana była głębokość siewu każdej z redlic TwinTeC, rolka kopiująca za każdą z redlic dba o dokładne utrzymanie ustawionej głębokości. Przy dużym przesunięciu wzdłużnym redlic wynoszącym 195 mm i połączeniu rolki kopiującej za pomocą ramienia przebiegającego od góry, pozostaje wystarczająco dużo przestrzeni umożliwiającej pracę bez zatorów.

Ze względu na niewielki kąt dostawiania tarcz wysiewających wynoszący 10° przejście jest znakomite również przy wysokich prędkościach jazdy i pozostałościach zbiorów. Opcjonalne zgarniacze na tarczy ograniczającej głębokość zapewniają niezawodną głębokość siewu również w wilgotnych i kleistych warunkach.