Maszyna do nadbudowy z GreenDrill 200E – wysiew poplonów i podsiewek w jednym cyklu roboczym

Greendrill_fuer_D9_combi_rdax_170x122.jpg

Nabudowany siewnik GreenDrill to idealne rozwiązanie do siewu poplonów oraz dosiewania w trakcje jednego przejazdu roboczego. Łatwo osiągalny poprzez mostek załadunkowy zbiornik ziarna GreenDrill ma pojemność 200 l. Całopowierzchniowy rozkład ziarna odbywa się za pomocą talerzy odbojowych. Punkt odkładania można ustawiać przed lub za zgarniaczem.