Mycie kanistrów

UF1800-FT1001_Claas_d2_150129_rdax_170x120.jpg

Injektor Power zapewnia wysoką wydajność napełniania. Jest to taki sam profesjonalny rozwadniacz, jak w opryskiwaczach zaczepianych UX.

W celu bezproblemowego czyszczenia kanistrów po środkach ochrony roślin i do pełnego wykorzystania ich zawartości, kanistry płucze się dyszą rotacyjną. Dyszą tą można także czyścić zamknięty rozwadniacz poprzez nacisk na pokrywę, co chroni użytkownika. Użytkownik jest chroniony przez układ czuwakowy.