Nacisk redlicy TwinTeC+

Schardruck TwinTeC+ (1) TwinTec_seite_angehoben_d1_170103_CMS

Nacisk redlic można standardowo regulować przez terminal ISOBUS. Redlica utrzymuje ustawiony nacisk. Jest to szczególnie korzystne przy płytkim siewie w bardzo nierównym terenie.

Obniżenie: podczas przejazdu przez obniżenie terenu redlice są dodatkowo dociskane do gleby. Wytwarza to nadciśnienie w siłowniku docisku redlicy które jest bezpośrednio oddawane do obiegu oleju. Nacisk redlic pozostaje stały.

Wzniesienie: przy pokonywaniu wzniesienia redlica opuszcza się i powstaje podciśnienie w siłowniku nacisku redlicy, które od razu jest wyrównywane przez dodatkowy olej z obiegu. Nacisk redlicy pozostaje stały.