Niska pozycja punktu ciężkości

UX_0006_rdax_170x83.jpg

Kształt zbiornika UX i kompaktowe belki polowe AMAZONE zapewniają niskie ułożenie środka ciężkości i bardzo kompaktowe wymiary transportowe. Dodatkowo belka polowa jest optymalnie zabezpieczona przez amortyzowany układ zawieszenia na równoległoboku także w złożonym stanie.


  1. AMAZONE
  2. Inni producenci
  3. S = środek ciężkości