Oświetlenie LED

W celu lepszego oświetlenia ramy redlic, jako wyposażenie opcjonalne dostępne jest oświetlenie robocze LED na zbiorniku nawozu oraz indywidualne oświetlenie redlic, również w technologii LED. Dzięki temu punkty opuszczania i podnoszenia są łatwe do odnalezienia, nawet w nocy.