Oświetlenie LED

Dla lepszego oświetlenia ramy siewnika, jako wyposażenie dodatkowe oferowane jest robocze oświetlenie LED na zbiorniku nawozu, jak również indywidualne oświetlenia LED każdej sekcji. Punkty podnoszenia i opuszczania można łatwo odszukać także nocą.