Od prostoty do HighEnd – wszystko jest możliwe

AmaTron_4_Poster-Composing_d0_20180515 (1)

AmaTron 4 kompatybilny z ISOBUS oraz AmaPad 2 są niezwykle wygodnymi terminalami obsługowymi AMAZONE do maszyn ISOBUS. Oprócz zwykłej obsługi maszyny, istnieją dalsze możliwe zastosowania, takie jak np. automatyczne przełączanie sekcji szerokości GPS-Switch (Section Control).