Ogumienie bliźniacze

EDX_akt_201702_15.jpg

Nowe ogumienie bliźniacze eliminuje siew w rozstawie 70 i 75 cm w śladach po oponach siewnika. Szczególnie na glebach zwięzłych i wilgotnych, ogumienie bliźniacze wpływa korzystnie na wschody i rozwój roślin.