Optymalne zagęszczanie

Catros_11_2017_06_rdax_46x300.jpg

W zależności od typu gleby różne wały zapewniają intensywne kruszenie i zagęszczanie. Do wymiany wałów wystarczy jedynie poluzować jarzmo. Duży odstęp między talerzem a wałem uprawowym zapewnia ponowne uspokojenie gleby, która może być doskonale zagęszczona przez wał uprawowy.