Pakiet Comfort – do zdalnego sterowania systemem cieczy

Comfort-Paket (2) UX5200special_JohnDeere_d0_kw_P5316896_d1_190814

Pakiet Comfort w modelu UX Special steruje najważniejszymi funkcjami systemu cieczy.

Hydrauliczne mieszadło jest wyłączane zależnie od stanu napełnienia, aby zapobiec pienieniu się cieczy roboczej i ułatwić jej maksymalne wykorzystanie. Nadmiar cieczy roboczej jest zawsze odprowadzany przez powrót do obszaru zasysania. Tym samym wykluczone jest niezamierzone rozcieńczenie cieczy roboczej. Przełączane kolejno dysze do mycia wnętrza zapewniają najlepsze rezultaty mycia. Pakiet Comfort automatycznie troszczy się o dokładne przepłukanie wszystkich mieszadeł.

  1. Pakiet Comfort w UX Special