Pakiet Comfort do zdalnej obsługi obiegu cieczy roboczej

Opcja z trzema funkcjami dla wszystkich UF z ISOBUS