Pantera 4503-H

pantera_11-2015-10.jpg

Wyższa elastyczność

Naciskiem palca na terminalu obsługowym operator może zwiększyć prześwit maszyny aż do 1,70 m. Gdy maszyna znajduje się w pozycji podniesionej, rozstaw kół można zmieniać między 2,10 a 2,60 m. Szerokie spektrum rozstawu kół umożliwia regulację w zakresie od 1,80 m do 2,40 m dla normalnych zastosowań, gdzie wymagany jest prześwit tylko 1,25 m..

Pantera 4503-H okazuje się być bardzo stabilna pomimo środka ciężkości zlokalizowanego wyżej i jednocześnie może być elastycznie stosowana do najrozmaitszych upraw i szerokości rzęd.w. W szczeg.lności usługodawcy, kt.rzy chcą elastycznie oferować swoje usługi w zakresie ochrony roślin r.żnorodnym klientom i z uwzględnieniem najrozmaitszych kultur, mogą znacząco rozszerzyć zakres prac w ochronie roślin.