Poczwórny korpus rozpylaczy z dodatkowym rozstawem co 25 cm

Spritze_Detail_Duesenkoerper_d0_kw_PC132270_d1_190109_rdax_170x118.jpg

Dodatkowo oprócz potrójnego korpusu rozpylaczy, elektryczny system obsługi każdego rozpylacza AmaSwitch można wyposażyć w poczwórny korpus. Poczwórny korpus rozpylaczy pozwala osiągnąć wszystkie zalety elektrycznego przełączania każdego rozpylacza AmaSwitch jak w przypadku potrójnego korpusu. Dodatkowo opcjonalny zestaw przedłużający pozwala zrealizować rzeczywisty rozstaw rozpylaczy co 25 cm. Dzięki temu, w połączeniu ze specjalnymi rozpylaczami o stożku oprysku 80°, możliwe jest zmniejszenie odstępu od powierzchni docelowej nawet do wartości mniejszej niż 50 cm.