Podwójny stożek

Doppeltrichter_rdax_170x87.jpg

Podwójny stożek, oznacza automatyczną kontrolę. Jeśli jedna strona opróżniana jest szybciej, niż druga, można od razu sprawdzić, czy otwór wylotowy nie jest zapchany przez ciało obce lub, czy dźwignie równomiernie przylegają do ograniczników. Dzięki podwójnym stożkom możliwe było optymalnie strome ustawienie ścian zbiornika. Gwarantują one – inaczej niż zbiorniki o pojedynczym stożku – bardzo równy spływ nawozu do otworów roboczych, także na zboczach oraz niewielkie ilości resztek.