Pole zębów do głębokiego spulchniania

Zinken_hinter_den_Reifen_Ceus6001-2TX-super_Case_d0_kw_DJI_0734_d1_170822_kl_rdax_170x84.jpg

Usytuowane za nim pole zębów umożliwia spulchnianie gleby na głębokość do 30 cm. Podczas uprawy pól płaskich czubek lemiesza przemieszcza się w wilgotnej, ciężkiej glebie na głębokości nieznacznie przekraczającej głębokość roboczą zespołu brony talerzowej. W ten sposób dochodzi do spulchnienia horyzontu lub wytworzenia nierównej struktury w glebie, a przez to dochodzi do znaczącego zmniejszenia ryzyka zamulenia na tej glebie.

Opcjonalnie jako wyposażenie pola zębów dostępny jest cały system redlic C-Mix AMAZONE. Dzięki rozstawowi ok. 40 cm agregat Ceus wykazuje się łatwą i jednocześnie dużą przepustowością organiczną także podczas głębokiego spulchniania. Jako zabezpieczenie przed przeciążeniem montowane są zęby C-Mix-Super z progiem zadziałania 600 kg. Jeśli ma być wykonywana tylko płytka uprawa ścierniska, można wyjąć pole zębów i pracować tylko przy pomocy usytuowanego z przodu pola talerzy.