Potrójny korpus rozpylaczy z elektrycznym włączaniem/wyłączaniem

AmaSelect_Detail_IMG_6156_d1_150901_rdax_170x119.jpg

AmaSwitch bazuje na konwencjonalnym. ręcznym wyborze rozpylacza w korpusie potrójnym z elektrycznym przełączaniem rozpylaczy. Do otwierania i zamykania służy elektryczny zawór, zamontowany bezpośrednio w korpusie rozpylacza. W połączeniu z GPS-Switch jest tym samym możliwe bardzo precyzyjne przełączanie sekcji co 50 cm na klinach pola i przy nawrotach. Obok automatycznego zarządzania sekcją co 50 cm istnieje też możliwość swobodnej konfiguracji sekcji szerokości.