Precis – Zawsze precyzyjne dozowanie

Precis (1) Cataya-3000-Super_Fendt_d0_kw_1702_d1_161117

Mechaniczny system dozowania

System dozowania AMAZONE Precis ze zintegrowanym lejem wylotowym zapewnia minimalne pozostałości i równomierny siew. Wałek wysiewający napędzany jest mechanicznie od koła ostrogowego lub elektrycznie przez ElectricDrive. Dzięki szerokiej palety materiału siewnego można uzyskać znakomitą precyzję dotyczącą ilości.  Dzięki centralnej pokrywie kalibracji przestawianie pomiędzy trybem wysiewu i kalibracją jest bardzo komfortowe.

Dzięki zintegrowanemu lejkowi wylotowemu w zbiorniku ziarna niemal nie pozostają żadne resztki, dzięki czemu zmiana rodzaju ziarna może zostać przeprowadzona szybko i czysto. Przestawienie z ziarna drobnego na normalne jest realizowane za pomocą zasuwy zamykającej. Nawet wymiana kółek wysiewających jest możliwa bez problemu dzięki konstrukcji systemu dozowania.

Regulowany czujnik stanu napełnienia monitoruje poziom napełnienie zbiornika ziarna. Okienko kontrolne oraz oświetlenie wnętrza zbiornika umożliwiają dodatkowo szybką kontrolę optyczną stanu napełnienia.