Precyzja przy odkładaniu nasion

Każda sekcja siejąca Xpress składa się z kilku elementów: Najpierw, ustawione w kształcie V podwójne tarcze redlic wysiewających przecinają powierzchnię gleby i rozsuwają resztki roślinne na boki. Następnie czubek redlicy formujący i zagęszczający redlinę wysiewu. Bezpośrednio za czubkiem do redliny wstrzeliwane są nasiona, tak przejmuje je rolka wychwytująca i wciska w glebę. Na zakończenie, regulowane rolki Super-V przykrywają redlinę glebą i dociskają ją do redliny.