Przykrywanie siewu glebą zagarniaczem sprężynowym

Extrastriegel_rdax_156x300.jpg

Zagarniacz służy do przykrywania otwartych redlin wysiewu oraz do równania pola i pracuje bez zatorów nawet przy dużej ilości słomy. Indywidualnie uchylne i ułożyskowane elementy zagarniacza dostosowują się do nierówności gleby, przykrywając nasiona niezależnie od ilości słomy na powierzchni.

Regulacja głębokości odbywa się mechaniczne, przez przełożenie sworzni. Przy hydraulicznej regulacji nacisku zagarniacza (opcjonalnie), minimalna i maksymalna wielkość nacisku jest wstępnie ustalana sworzniami ograniczającymi. Dzięki temu podczas jazdy i za pomocą jednego zaworu sterującego, można zmieniać nacisk zagarniacza i redlic, dostosowując się do warunków glebowych.

W połączeniu z redlicą RoTeC+ Control można stosować zagarniacz S o grubości sprężyn 15 mm. Ulega on niewielkiemu zużyciu i zapewnia dobre przykrywanie siewu także w najtrudniejszych warunkach stosowania.