Równa rola za maszyną

primera_0215_09_rdax_170x204.jpg

Po przejściu redlic Primera DMC pole pozostaje równe (bez bruzd czy nasypów), co z kolei – oprócz równomiernego wschodu – ma także praktyczne zalety wynikające z jazdy, np. zapewnia spokojną jazdę kombajnu, opryskiwacza do ochrony roślin (belki polowe!) oraz rozsiewacza nawozów. Dotyczy to w szczególności także obu końców pól w poprzeczniakach.