Rama sprzęgowa KR 9002 i KR 12002 do połączenia trzech Catrosów

Catros_2017_06.jpg

Mocne połączenie

Warianty szerokości roboczej 9 m lub 12 m wynikają z montażu trzech kompaktowych bron talerzowych na ramie sprzęgowej AMAZONE KR.

Rama sprzęgowa łącząca poszczególne Przy wykonywaniu nawrotów oraz do transportu, trzy części ramy są podnoszone hydraulicznie.

W celu umożliwienia bezpiecznej jazdy po drogach, rama sprzęgowa posiada opcjonalne urządzenie przechylne za pomocą którego można dodatkowo podnieść bocznie segmenty zewnętrzne i w ten sposób osiągnąć mniejszą szerokość transportową.

Ta technika została wykoncypowana dla dużych, scalonych zakładów.*


* niedostępna w krajach UE