Redlica TwinTeC – Wydajna redlica dwutalerzowa dla Cataya Super

TwinTeC-Schar_76_d1_190708

TwinTeC-Schar (1)

Najwyższe wydajności i precyzja z naciskiem redlic sięgającym do 60 kg
Zastosowana w siewniku wydajna redlica dwutalerzowa TwinTeC jest wyjątkowo precyzyjna i wytrzymała. Przy średnicy talerza 340 mm i nacisku redlicy 60 kg, redlica umożliwia bardzo dokładne i czyste odkładanie nasion nawet przy dużych prędkościach i na zmiennych glebach. Dzięki prowadzeniu redlic na równoległoboku, nacisk redlic i głębokość roboczą można regulować niezależnie od siebie, co zapewnia optymalne odkładanie nasion. Nawet w najtrudniejszych warunkach, redlica wyróżnia się spokojną pracą.

Zalety redlicy dwutalerzowej TwinTeC


Centralna regulacja głębokości siewu

Aby utrzymywać głębokość siewu każdej pojedynczej redlicy TwinTeC, rolka ograniczająca głębokość za każdą redlicą TwinTeC zapewnia dokładne kopiowanie. Dzięki dużemu odstępowi wzdłużnemu pomiędzy redlicami wynoszącemu 195 mm oraz połączeniu rolki ograniczającej głębokość przez prowadzony u góry wspornik talerza pozostaje odpowiednia wolna przestrzeń, co umożliwia pracę bez zapychania. Ze względu na niewielki kąt pomiędzy talerzami wynoszący 10° przepływ gleby jest znakomity również przy wysokich prędkościach roboczych i dużych ilościach resztek pożniwnych.

Do wyboru pozostają dwie różne rolki ograniczające głębokość. Rolka ograniczająca głębokość Control 50 mm zapewnia duży przepływ i nadaje się w szczególności do ciężkich, nośnych gleb. Rolka ograniczająca głębokość Control 65 mm oferuje natomiast większą nośność, w szczególności na glebach lżejszych.


Prosto i szybko – Mechaniczna regulacja nacisku redlic

TwinTeC-Schar (2)
Centralna, bezstopniowa, mechaniczna zmiana nacisku redlic ze skalą Cataya Super

Przy mechanicznej regulacji nacisku redlic możliwa jest jego bezstopniowa zmiana. Redlica dwutalerzowa TwinTeC oraz redlica RoTeC może być ustawiana centralnie za pomocą SmartCenter. W redlicy dwutalerzowej TwinTeC dodatkowo jest możliwe, np. w obszarze kół ciągnika, zwiększenie nacisku redlicy o dalsze 6 kg za pomocą dodatkowych sprężyn.


Hydrauliczna regulacja nacisku redlic z ich podnoszeniem do 145 mm

TwinTeC-Schar (3)
Hydrauliczne podnoszenie redlic w Cataya Special

Hydrauliczna regulacja nacisku redlicy umożliwia komfortowe dostosowanie docisku z kabiny i możliwość podnoszeniea redlic w zakresie do 145 mm. Podnoszenie redlic jest szczególnie pomocne podczas obróbki narożników pola.


Wszystko pod kontrolą dzięki komfortowemu układowi hydraulicznemu dla Cataya Super

Opcjonalna, komfortowa hydraulika Cataya Super umożliwia korzystanie z hydraulicznych funkcji nacisku redlic, ich podnoszenia i ew. podnoszenia zagarniacza poprzez terminal ciągnika. Z technicznego punktu widzenia potrzebne jest do tego tylko jedno gniazdo hydrauliczne ciągnika.

Zalety hydrauliki komfortowej