Regulacja nacisku redlic

Schardruckverstellung (1) Schardruck_Andruck_d1_151006

Redlice RoTeC pracują z naciskiem sięgającym 35 kg. Rzeczywiste, skuteczne obciążenie redlic AMAZONE jest relatywnie wyższe, ponieważ nacisk nie rozkłada się na redlice i znajdującą się za nią rolkę dociskową, lecz działa jedynie na redlicę. Przy siewie rzepaku lub wczesnym siewie w warunkach niskiej wilgotności, umożliwia to bezproblemowy zasiew przy mniejszym nacisku redlic.