Regulacja nacisku redlic RoTeC-Control

Schardruckverstellung (1) Schardruck_Andruck_d1_151006

Redlice RoTeC-Control pracują z naciskiem do 35 kg. Ta wartość nacisku odnosi się w rzeczywistości tylko do redlicy, ponieważ nie jest dzielona na rolkę kopiującą i redlicę, jak ma to miejsce w innych rozwiązaniach. Przy siewie rzepaku lub roślin wczesnego siewu w czasie suszy można bez problemów pracować także z niewielkim naciskiem redlic. 

Można wybrać rozstawy rzędów 12,5 cm i 15 cm.