Regulacja rozsiewacza: prosta – pewna – precyzyjna

ZA-M_Abdrehprobe_001_d1_090804_43Proz_rdax_170x137.jpg

Regulacja normy bez narzędzi

Dawkę rozsiewu oraz szerokość roboczą wybiera się na podstawie obszernych tabeli rozsiewu. Czytelna, duża skala pomaga w ustawianiu zasuwy dozującej dawkę rozsiewu. Regulacji można dokonywać ręcznie z tyłu maszyny lub poprzez terminal obsługowy.
 

Die Streumengeneinstellung (1) Streumengeneinstellung

Poprzez przymykanie lub otwieranie otworów roboczych można dokonywać zmian dawki rozsiewu niezależnie dla każdej strony.

  1. Zasuwa dozująca
  2. Zasuwa zamykająca


Die Streumengeneinstellung (2) Streumengeneinstellung_2

Dla ustalenia właściwości nawozu (zdolności spływania itd.) i kontroli ustawionej dawki wykonuje się próbę kręconą.