Rollenstriegel – Boden zusätzlich andrücken

Rollenstriegel – Boden zusätzlich andrücken (1) ADP01special_KG3001_d0_kw_5426_d1_170927

Zagarniacz rolkowy dodatkowo zagęszcza glebę nad redlinami wysiewu tworząc optymalne warunki do kiełkowania nasion. Jest zalecany szczególnie na glebach średnich, suchych, przy siewie roślin jarych lub rzepaku. Powstaje falisty profil gleby zapobiegający jej erozji. W strefie ± 100 mm niezależnie od nacisku redlic ustawialny zagarniacz rolkowy może podążać zgodnie z konturami gleby.


1. Otwory do regulacji zagarniacza o zębach ustawionych do tyłu
2. Zagarniacz o zębach ustawionych do tyłu
3. Zagarniacz rolkowy
4. Mechaniczna, centralna regulacja nacisku zagarniacza