Rozpuszczanie z rozwadniaczem oraz inżektorem Power

Einspuelschleuse_UF_UG_UX_d2_150206_rdax_170x121.jpg

Rozwadniacz, przy pomocy obwodowego przewodu pierścieniowego, jest w stanie rozpuścić duże ilości mocznika i szybko podać je inżektorem Power do zbiornika.

Mycie pojemników po środkach ochrony roślin w celu pełnego wykorzystania ich zawartości jest wygodne dzięki dyszy rotacyjnej. Zamknięty rozwadniacz można przepłukać w celu jego samooczyszczenia. Wskaźnik napełnienie jest przy tym zawsze widoczny.