Rozsiew graniczny (ustawienie chroniące środowisko)

Illu_Grenz-_Graben-_Rand-_Beetstreuen_001_d0_20150831_Grenzstreuen_rdax_170x91.jpg

Jeśli pole graniczy z drogą lub ścieżką dla rowerów, to nawóz nie może wydostawać się poza granice pola. Aby nie doszło do przenawożenia wewnątrz pola, to dawka rozsiewu po stronie granicy musi zostać zredukowana. Przed granicą pola tworzy się lekkie niedonawożenie. Rozsiew graniczny odpowiada wymaganiom przepisów o nawożeniu.