Rozsiew graniczny z ekranem rozsiewu granicznego

Illu_Grenz-_Graben-_Rand-_Beetstreuen_001_d0_20150831_Grenzstreuen_Grenzstreuschirm_rdax_170x91.jpg

Gdy pierwsza ścieżka technologiczna znajduje się przy granicy pola, to rozsiew graniczny (ustawienie zorientowane na środowisko) będzie realizowany tylko przez jedną tarczę i otwór roboczy. Nawóz nie będzie wydostawał się poza granicę pola i pozostanie w jego obrębie z zachowaniem optymalnego nawożenia.