Rozsiew krawędziowy (zorientowany na wydajność) za pomocą Limitera V lub V+

Illu_Grenz-_Graben-_Rand-_Beetstreuen_001_d0_20150831_rdax_170x90.jpg

Sąsiednie pole jest dla rolnika powierzchnią użytkowaną rolniczo. Tu można tolerować, że niewielka ilość nawozu zostanie wyrzucona za granicę pola. Rozdział nawozu na krawędziach jest taki sam jak we wnętrzu pola i wynosi 80 % żądanej dawki.