Rozsiew przy rowach (ustawienie chroniące środowisko)

Illu_Grenz-_Graben-_Rand-_Beetstreuen_001_d0_20150831_Grabenstreuen_rdax_170x91.jpg

Gdy granica pola przebiega bezpośrednio przy lustrze wody, to zgodnie z przepisami o nawożeniu z układem rozsiewu granicznego musi być zachowana odległość jednego metra od wody a bez takiego układu, odległość trzech metrów. Aby zapobiec przenawożeniu w obrębie pola, musi być zredukowana dawka rozsiewu po stronie granicznej.