Rozsiew przy rowach (ustawienie chroniące środowisko)

Illu_Grenz-_Graben-_Rand-_Beetstreuen_001_d0_20150831_Grabenstreuen_ZA-M_rdax_170x91.jpg

Jeśli pracują Państwo bezpośrednio na krawędzi pola graniczącego z wodami otwartymi, to zgodnie z przepisami o nawożeniu należy zachować kilkumetrowy odstęp od wody. Bez układu do rozsiewu granicznego odstęp ten wynosi trzy metry. Aby zapobiec przenawożeniu na krawędzi pola należy zredukować dawkę rozsiewu po stronie granicy.