Rozsiew przy rowach (zorientowany na środowisko) za pomocą Limitera V lub V+

Illu_Grenz-_Graben-_Rand-_Beetstreuen_001_d0_201508312_rdax_170x90.jpg

Gdy granica pola przebiega bezpośrednio przy lustrze wody, to zgodnie z przepisami o nawożeniu z układem rozsiewu granicznego musi być zachowana odległość jednego metra od wody a bez takiego układu, odległość trzech metrów. Aby zapobiec przenawożeniu w obrębie pola, musi być zredukowana dawka rozsiewu po stronie granicznej.