Rozsiew zagonowy z obustronnym ekranem rozsiewu zagonowego

Beetstreuen_001_d0_20150831_rdax_170x99.jpg

Do rozsiewu w kulturach specjalnych uprawianych zagonowo AMAZONE oferuje ekran rozsiewu zagonowego dla lewej i prawej strony. Strefa za rozsiewaczem jest wolna od nawozu.