Rozsiew zagonowy z obustronnym ekranem rozsiewu zagonowego

Illu_Grenz-_Graben-_Rand-_Beetstreuen_001_d0_20150831_Beetstreuen_Beetstreuschirm_rdax_170x91.jpg

Do rozsiewu w kulturach specjalnych uprawianych zagonowo AMAZONE oferuje ekran rozsiewu zagonowego dla lewej i prawej strony. Strefa za rozsiewaczem jest wolna od nawozu.